Faktaboks

Harald Hårfagre
Død
930
Levetid - kommentar
usikkert hvilket år han var født, og man vet bare cirka når han døde
Utsnitt fra tegning. En person med krone på hodet sitter på en slags trone. En annen person står foran ham. De tar hverandre i hendene.
En kunstner har tegnet hvordan det kan ha sett ut da Halvdan Svarte (med krone på hodet) ga Norge til sin sønn Harald. Tegningen er fra en håndskrevet islandsk bok fra ca. 1390, som kalles Flatøybok.
Maleri i svart og grått. En båt med en bøyd front som et slags vikingskip ligger inntil enn annen båt. Menn med våpen og skjold ligger og sitter i og mellom båtene. Den ene båten har en synlig mast og en mann klatrer i en taustige som henger fra masten. I bakgrunnen er flere båter med samme bøyde baug og master med seil.
En kunstner har malt Harald Hårfagre i kamp i slaget ved Hafrsfjord. Maleri fra 1870.
Av /Nasjonalmuseet.

Harald Hårfagre var konge i Norge fra rundt år 865 til han døde rundt år 930–933. Han levde i vikingtiden.

Han har vært kjent for å være kongen som samlet Norge til ett land. Han skal ha nektet å klippe håret og skjegget før han hadde klart å samle landet, derfor ble han ble kalt «Hårfagre». Denne fortellingen er bare funnet på, men kallenavnet ble beholdt.

Selv om det står i fortellinger om Harald at han var konge over hele Norge, betyr ikke det at Norge var like stort den gangen som i dag. Kanskje bestod det som Harald var konge over bare av det som i dag kalles Vestlandet.

Bakgrunn

Det er mye med livet til Harald Hårfagre forskerne ikke er helt sikre på. Men de som forsker på historie vet mye om samfunnet på den tiden han levde.

Det meste av historien fra vikingtiden er skrevet ned som sagaer. Sagaene handler om både mennesker og guder, og det er ikke alt som står i dem som har hendt i virkeligheten.

I Heimskringla av Snorre Sturlason er det en saga om Harald Hårfagre, men boka er skrevet over 300 år etter at han levde. Snorre har både brukt fortellinger som andre har funnet opp, og har diktet til selv.

Harald var sønn til Halvdan Svarte. I sagaene står det at moren hans het Ragnhild og kom fra Sogn. Det står at Harald arvet områder på Vestlandet etter moren. Det står også at han arvet områder i det som nå er Vestfold og Innlandet etter faren sin. Etter hvert fikk han også makt sør i Trøndelag.

Slaget i Hafrsfjorden

Harald kjempet mot andre konger i slaget i Hafrsfjorden, en gang mot slutten av 800-tallet. Hafrsfjord ligger i Rogaland i dag. Harald vant slaget. Ifølge sagaen hadde han da makten over hele Norge.

Kongedømme

Man tror at Harald styrte fra, og bodde på, en stor gård på Avaldsnes på Karmøy. Han hadde også flere kongsgårder langs kysten på Vestlandet.

Fra gårdene kunne han følge med på alle skipene som reiste langs kysten. Han kunne kontrollere handelen langs hele kysten av Norge, fra Nord-Norge til Vestfold og innover i Oslofjorden. Han fikk både militær makt og rikdom.

Harald Hårfagre samarbeidet med flere småkonger langs kysten. Gode avtaler var viktig i vikingtiden, og det virker som Harald sørget for å holde sine. I mange sagaer står det også at han kunne være en hard konge mot dem som ikke var på hans side.

Harald er kjent for å ha vært sammen med mange kvinner og fått mange barn. Et sted står det at han hadde 16 sønner.

Etter at Harald Hårfagre døde, ble Norge delt på nytt mellom flere konger og høvdinger.

Les mer i Lille norske leksikon

  • vikingtiden

Faktasjekk av

Knut Dørum
Professor i historie, Universitetet i Agder