En kvinne holder armene rundt en voksen mann. Han ha lukkede øyne og armene henger ned. På tegningen er det også en pil med blader på skaftet, en mann og en hund i bakgrunnen

Frigg med den døde sønnen, Balder.

Av .
Frigg og hennes tjenestekvinner.

Frigg sitter med tjenestekvinnene rundt seg. Gnå rir bort på hesten Hovvarpnir. Fulla passer Friggs skrin.

Av /Wägner's Nordisch-germanische Götter und Helden, 1902..

Frigg er en gudinne i norrøn mytologi. Hun er klok og har mye kunnskap. Frigg er gudinne for det å være mor, for ekteskap og skjebne. Skjebnen er en usynlig makt som mange trodde at bestemmer over framtiden til mennesker og verden. Frigg kan se hva som kommer til å skje med andre.

Hun har sin egen hall, Fensalir.

Fredag er oppkalt etter Frigg. Navnet betyr Friggs dag.

Friggs familie

  • Hun er gift med den øverste guden, Odin
  • En stund var hun gift med Odins brødre, Vilje og Ve
  • Frigg og Odin har en sønn, Balder

Balders død

Frigg er mest kjent fra historien om Balders død, som man kan lese i Edda. Historien starter med at Balder en natt drømmer at han skal dø. Frigg prøver å stoppe det. Hun går rundt i verden og får alt som finnes til å love at de ikke skal skade Balder. Den eneste som ikke trenger å love noe, er planten misteltein. Frigg tror at denne planten er for liten og uskyldig til å skade sønnen.

Den lure og slu æsen Loke vet om mistelteinen og at den ikke har lovet noe. Han legger en bue med en pil av misteltein i hendene på Hod, som er blind. Så sikter Loke pilen mot Balder. Balder blir truffet og dør. Frigg prøver å redde Balder ut av dødsriket Hel, men klarer det ikke. Frigg sørger dypt over sønnens død.

Skjebnen

Frigg har evnen til å forutse andres skjebne. Det betyr at hun vet hva som vil skje med dem i framtiden, for eksempel når og hvordan de kommer til å dø. Men hun forteller aldri noen om det hun vet.

Friggs tjenestekvinner

Frigg har flere kvinner som jobber for seg:

  • Fulla, som passer på skrinet til Frigg.
  • Lin, som beskytter mennesker i fare på vegne av Frigg.
  • Gnå, som er Friggs sendebud og rir på hesten Hovvarpnir gjennom både luft og hav.
  • Lovn, som gir tillatelse til ekteskap på vegne av Frigg og Odin.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Marie Næss
Universitetet i Oslo