I et religiøst syn på tilværelsen er skjebnen en usynlige makt som bestemmer over framtiden til mennesker og verden.

Troen på skjebne er at det som skjer i livet er styrt eller bestemt av en høyere makt eller en guddommelig kraft.

Troen på skjebne er veldig forskjellig i de ulike religionene. I noen religioner kan mennesker påvirke sin egen skjebne, selv om det er en gud som bestemmer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker