Aksjer er en liten del av en bedrift. Alle som har aksjer i en bedrift, eier en del av bedriften. Det finnes to typer bedrifter som har aksjer: aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Ofte bruker man forkortelsene AS om et aksjeselskap og ASA om et allmennaksjeselskap.

De som eier aksjer kalles aksjonærer. En aksjonær som har mange aksjer, eier mer av selskapet enn en aksjonær som bare har én aksje. Alle aksjene i ett og samme selskap koster det samme, men kan gå opp og ned i pris over tid.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Mange personer sitter på rekke i et auditorium. To rekker opp hånda for å stemme.
Alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal holde generalforsamlinger minst én gang i året. Da møtes alle som eier aksjer i selskapet og får være med på å bestemme. Bildet viser en generalforsamling i banken DNB ASA.
Foto fra generalforsamling i DNB
Av /NTB.

Aksjene i et allmennaksjeselskap er til salgs til hvem som helst. Aksjene kjøper man på en børs, som er en slags aksje-butikk. Et kjent allmennaksjeselskap er Telenor, som jobber med telefon og internett. Alle som har råd, kan kjøpe aksjer i Telenor på Oslo Børs. Den norske staten kan også eie selskaper gjennom å kjøpe aksjer. Staten eier de fleste aksjene i Telenor.

Det kan være vanskeligere å få kjøpt aksjer i et aksjeselskap. Ofte bestemmer sjefene i et aksjeselskap hvem som får kjøpe og selge aksjer på forhånd. Jotun er et eksempel på et norsk aksjeselskap. De lager blant annet maling. De fleste av aksjonærene i Jotun i dag er i slekt med han som startet selskapet. Jotun-aksjer er ikke til salgs på børsen.

Å eie aksjer

Prisen på en aksje heter aksjekurs, og den kan gå opp eller ned. Mange kjøper aksjer fordi de tror aksjen kommer til stige i verdi. Hvis de selger aksjene til en høyere pris enn de kjøpte den for, kan de tjene penger. Prisen på en og samme aksje varierer over tid. Derfor kan det være lurt å tenke langsiktig når man kjøper aksjer. Man bør gjerne ha råd til å vente i minst fem år før man selger dem. Aksjonærer må også betale litt for å kjøpe og selge aksjer. Dette heter kurtasje. Hvis man tjener penger på å selge aksjer, må man betale skatt av pengene.

Aksjonærer kan få betalt ut penger dersom selskapet tjener nok. Dette kalles aksjeutbytte eller dividende og blir som oftest gitt en gang i året. Alle selskaper skal holde generalforsamling én gang i året. Det er det viktigste møtet i selskapet og alle aksjonærer kan delta. Det er generalforsamlingen som bestemmer om aksjonærene skal få utbytte og hvor mye utbyttet skal være for hver aksje.

Dersom et selskap går tomt for penger og ikke klarer å fortsette driften, går selskapet konkurs. Da forsvinner selskapet og alle aksjene blir verdiløse. Aksjonærene har da tapt alle pengene de brukte på å kjøpe aksjer i selskapet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Henry Langseth
Universitetsbibliotekar og fagreferent, Universitetet i Bergen