Tegningen viser en samisk kledt mann som holder en stor, flat tromme foran seg. På trommen er det tegnet mange forskjellige symboler.
Samisk noaide med runebomme (meavrresgárri), en tromme som ble brukt til religiøse formål.
Tegning fra Knud Leem (1767).
Av .

Sjaman er en type religiøs leder som mener å kunne komme i kontakt med guder eller andre verdener. Sjamaner bruker ulike metoder, som sang, dans og trommer for å oppnå kontakt med det overnaturlige.

Det er vanlig å tro at sjamanen har spesielle evner, kunnskap om liv og død og evne til å helbrede sykdommer.

Sjamanen oppfattes som bindeleddet mellom mennesker og overnaturlige krefter eller vesener. Sjamanen leder ofte religiøse ritualer. Sjamaner bruker også spesielle klær. Rollen som sjaman går oftest i arv i bestemte familier.

Religioner som har sjamaner kalles sjamanistiske religioner. De forskjellige sjamanistiske religionene har egne navn på sine ledere. Ordet sjaman ble først brukt om de religiøse lederne i noen folkegrupper i Sibir. Etter hvert ble det tatt i bruk om ledere i lignende religioner.

Den gamle samiske religionen er en sjamanistisk religion. Her heter sjamanen noaide.

I dag brukes ordet sjaman også av og om personer som selv mener de har spesielle evner, men som ikke tilhører urfolk eller bestemte gamle tradisjoner.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker