Polart lavtrykk er et lite lavtrykk som ofte varer kort. Det blir dannet når veldig kald luft fra isområder eller områder med snø strømmer utover åpent hav som er varmere enn luften.

Et polart lavtrykk kan komme temmelig brått. Stille og rolig vær kan bli erstattet med sterk vind, tett snø og hagl i løpet av under 15 minutter. Vinden kan fort skifte retning, og det blir ising og dårlig sikt. Været går ofte over ganske fort.

Polare lavtrykk finnes på havene både helt nord og helt sør på Jorda.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jostein Mamen
Meteorologisk institutt