Illustrasjon av den lille gangetabellen.
Den lille gangetabellen er ganging fra en til 10. I 1-gangen er svaret alltid det tallet 1 ganges med. 1 x 1= 1, 1 x 2 = 2, 1 x 3 = 3 osv.
Illustrasjon av den lille gangetabellen.
Av .

Gangetabellen er en oversikt over hva svaret blir når man ganger to tall med hverandre.

Tallene som ganges (multipliseres) sammen kalles faktorer, og svaret kalles produktet. Gangetabellen er det samme som multiplikasjonstabellen.

Den lille gangetabellen

Den lille gangetabellen er en oversikt over multiplikasjon av tallene opp til 10. Det er nyttig å kunne den lille gangetabellen utenat. Det betyr at man automatisk kan regne ut gangestykker i hodet. Det er også en hjelp når man skal løse større oppgaver.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet