Illustrasjon
Illustrasjon som viser bær, blomster (forglemmegei, hagtorn), insekter (ildtege, biller, larver, saksedyr, flått, blomsterfluer, sommerfugler). Denne illustrasjonen ble laget i 1654 av en maler som heter Jan van Kessel den eldre.
Av /The National Gallery, London.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

En illustrasjon er et bilde som sier noe om en tekst, eller som skal forklare noe.

En illustrasjon kan for eksempel være en tegning eller et foto som skal vise hvordan noe ser ut eller virker. Det kan også være en måte å vise fram tall på, for eksempel i et diagram eller en graf.

Illustrasjoner finnes i bøker, aviser, på nett og i andre digitale medier. Tegna illustrasjoner er ofte laget av en illustratør.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Erik Mørstad
Universitetet i Oslo