I forgrunnen på bildet er det en kvinne som blåser i en liten fløyte i metall. I bakgrunnen skimter man en hvit liten hund.
En hundefløyte har så lys tone at mennesker vanligvis ikke kan høre den. Men hunden hører den fordi den kan høre høye frekvenser.
Foto av hundefløyte.
Av /Shutterstock.
Bakhodet på en som sitter foran en dataskjerm. På skjermen ser man et bilspill, med en svart bil i sentrum.
En gaming-skjerm må ha høy frekvens for å kunne gjengi bilder i spillet på en rask og god måte.
Foto av gaming-skjerm.
Av .

Hertz er en måleenhet som brukes for å beskrive hvor ofte noe gjentar seg i løpet av en bestemt tid. Det er det man bruker til å måle frekvens.

Hertz blir forkortet Hz. 100 Hz det samme som 100 svingninger per sekund.

Bruk

Hertz blir blant annet brukt for å måle:

Tonehøyde. Mennesker kan høre lyder fra cirka 20 Hz til cirka 20 000 Hz. Det er forskjellig fra menneske til menneske. Barn hører lysere (høyere) toner enn voksne. Dyr og fugler hører enda lysere toner enn barn. Hunder kan for eksempel høre hundefløyter med så lyse toner at mennesker ikke kan høre dem.

Vekselstrøm. Det er elektrisk strøm som skifter retning. I strømnettet i Norge skifter strømmen retning 50 ganger i sekundet. Da sier man at frekvensen er 50 Hz.

Radiobølger. Radiobølger blir blant annet brukt i trådløs kommunikasjon, som radar og i ultralyd.

Hastigheten til en datamaskin. Hastigheten til en datamaskin er hvor mange ganger i sekundet den kan gjøre noe. Før ble det målt i megahertz (MHz), det vil si millioner ganger per sekund. Nå blir det mer vanlig med gigahertz (GHz), det vil si milliarder ganger per sekund.

Antall bilder per sekund på skjermer. Jo høyere frekvens, desto bedre bilder. Det er for eksempel viktig at gaming-skjermer har høy frekvens for at de skal gjengi det som skjer i spillet så raskt og bra som mulig.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet