To linjer med bølger. Den øverste har tydelig større avstand mellom toppene enn bølgelinjen under. På tegningen står det øverst: Lengre bølgelinje gir lavere frekvens. Under står det: Kortere bølgelinje gir høyere frekvens.

Bølgelengde er avstanden mellom to bølgetopper ved siden av hverandre i en bølge. Frekvensen sier noe om hvor tett bølgene ligger. Bølger med lang bølgelengde har lav frekvens. Radiobølger har for eksempel veldig lang bølgelengde. Gammastråling har bølger med kort bølgelengde og høy frekvens.

Illustrasjon av bølgelengde og frekvens.
Lisens: CC BY SA 3.0

Frekvens sier noe om hvor mange ganger noe gjentar seg over en bestemt tid.

Frekvens kan for eksempel måle hvor mange ganger en pendel svinger per sekund, eller hvor mange bilder en skjerm viser per sekund.

Frekvens er viktig i fysikk, men også i andre fag, som statistikk.

Fysikk

Frekvens blir målt i Hertz, som forkortes Hz. 1 Hertz betyr at noe skjer én gang per sekund.

For lyd sier frekvensen noe om hvor mørk eller lys lyden er. En lys lyd har høy frekvens, og en mørk lyd har lav frekvens.

Elektromagnetisk stråling har forskjellige egenskaper og bruksområder avhengig av bølgelengden, eller frekvensen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet