Foto av kvinne hos tannlegen
Noen ganger kommer det utgifter helt plutselig. Forbrukslån kan brukes til ting som ikke varer lenge, for eksempel en stor regning fra tannlegen. Selv om man bruker pengene på noe helt nødvendig, er forbrukslån en dyr form for lån.
Foto av kvinne hos tannlegen
Av /Shutterstock.

Forbrukslån er en type lån der man ikke trenger å gi sikkerhet for lånet. Det er penger man låner for å kjøpe ting eller tjenester. Lån med kredittkort er en type forbrukslån.

Lån uten sikkerhet

Når banker låner ut penger, ber de ofte den som låner pengene om å gi en sikkerhet for at de skal få igjen pengene sine. Hvis man låner til å kjøpe bolig, kan banken selge boligen for å få igjen pengene man lånte. Det heter et sikret lån.

Forbrukslån er ikke et sikret lån, og slike lån innebærer derfor høyere risiko for den som låner ut pengene. Faren for at den som får lånet ikke greier å betale tilbake pengene, er større ved et forbrukslån enn ved et boliglån. Det gjør at banken tar høy rente på forbrukslån. Slik tjener de nok penger til å dekke opp for de lånene som ikke blir betalt og som banken taper penger på.

Grense for lån

Regjeringen har bestemt at det skal være en øvre grense for hvor mye penger en person kan låne. Man kan maksimalt låne fem ganger den årlige inntekten sin. Det betyr at summen av boliglån, forbrukslån og andre lån ikke kan være høyere enn dette.

Høy rente

Mange typer forbrukslån har svært høy rente. Når et lån har høy rente, betyr det at man må betale mye til banken for å få låne pengene.

Et eksempel:

  • Man tar opp et forbrukslån på 20 000 kroner for å kjøpe en sykkel.
  • Lånet har en rente på 17,16 prosent.
  • Man betaler ned 464 kroner hver måned i 5 år.
  • På de 5 årene har man betalt tilbake de 20 000 kronene sykkelen kostet.
  • I tillegg har man betalt 7850 kroner i renter.
  • Totalt har sykkelen kostet 27 850 kroner.

I tillegg kan det hende man må betale gebyrer både for å opprette lånet og hver gang man betaler avdrag.

Avbetaling

Å kjøpe ting på avbetaling er en annen form for forbrukslån. Da kjøper man en vare eller tjeneste og får den med én gang, men utsetter å betale til senere. Så betaler man enten hele summen, eller deler den opp i flere biter. Når man kjøper på avbetaling, kan det også være at man må betale renter. Disse kan være høye.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Katrine Nyhus
Professor i markedsføring, Universitetet i Agder