Svart-hvitt foto. Forrest i demonstrasjonstoget går et musikkorps. I toget er det bannere med tekstene «Slå ring om grunnloven og vern selvstyret» og «Ja, til selvstyre».

Demonstrasjon mot norsk medlemsskap i EF (som i dag heter EU). I 1972 sa Norge nei til EF i en folkeavstemning. I 1994 var det ny avstemning hvor svaret også ble nei.

Folkeavstemning er en egen type valg. Da velger man ikke representanter som skal styre på vegne av folket. I stedet skal folket si hva de mener om en sak.

I Norge

Det har vært noen folkeavstemninger i Norge, men det skjer veldig sjelden.

I året 1905 var det folkeavstemning om Norge skulle ha konge eller president. De fleste ville ha konge, og slik ble det.

Et annet eksempel er da folk i Norge skulle stemme ja eller nei til om landet skulle bli med i EU i 1994. Det var flest som sa nei. Derfor ble ikke Norge medlem av EU.

I Norge har man bare rådgivende folkeavstemninger. Det betyr at når folket stemmer gir de et råd til de som styrer. Stortinget har lov til å bestemme noe annet enn det som får flertall i folkeavstemningen. Likevel pleier det å bli slik flertallet i folkeavstemningen stemmer.

I andre land

I noen andre land er folkeavstemninger en mye viktigere del av demokratiet. Slik er det for eksempel i Sveits. Der har de bindende folkeavstemninger. Det betyr at de som styrer må gjøre slik flertallet sier i folkeavstemningen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge