Foto. Kleppe står til venstre i bildet, Elden til høyre. Begge har svarte kapper.
Aktor Guro Glærum Kleppe og advokat John Christian Elden i en rettssak i Borgarting lagmannsrett.
Aktor og advokat i rettssal
Av /NTB.

Aktor er en av advokatene i en straffesak. Aktor representerer staten. I rettssaker kalles staten påtalemyndigheten. Aktor sin rolle er å anklage på vegne av påtalemyndigheten.

Aktor er utdannet til advokat. Hen er vanligvis ansatt i politiet eller hos statsadvokaten.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle