Faktaboks

adel

aristokrati

Adel er en gruppe i samfunnet som arver rettigheter og titler. Fram til 1800-tallet hadde adelen i europeiske land spesielle rettigheter som ikke andre folk hadde. Disse rettighetene ble kalt privilegier.

Adelens privilegier kunne for eksempel være at de var de eneste som fikk lov til å hjelpe kongen med å styre landet. Derfor slapp de ofte å betale skatt. Adelige personer hadde titler som for eksempel greve eller baron. Både jobbene og titlene gikk i arv fra foreldre til barn.

I opplysningstida på 1700-tallet begynte flere å tenke at det var urettferdig at noen mennesker hadde rettigheter som andre mennesker ikke hadde. Særlig etter den franske revolusjon i 1789 ble adelens privilegier fjerna i flere land.

I de fleste land har ikke adelen lenger privilegier som andre folk ikke har. I noen land bruker de gamle adelsslektene fortsatt adelstitler, selv om de ikke lenger har noen spesielle rettigheter.

I Norge ble adelens privilegier og titler fjerna i 1821.

Les mer i Lille norske leksikon

  • den franske revolusjon
  • opplysningstiden
  • privilegium
  • sosial klasse

Faktasjekk av

Nils Ivar Agøy
Professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge