Når det dukker opp et sykdomstegn, kalles det utbrudd. Barnet på bildet har et utbrudd av brennkopper. Hvis mange blir smittet samtidig, kan det være et utbrudd av brennkopper i barnehagen.
/Shutterstock.

Utbrudd betyr at noe bryter ut, eller at noe nytt setter i gang. Ordet utbrudd brukes på mange forskjellige måter og om veldig ulike ting. Det brukes for eksempel i medisin, i språk og om vulkaner.

Medisin

I medisin betyr utbrudd av en sykdom at noen plutselig er blitt syke. Det kan være én person eller flere. Hvis mange personer i nærheten av hverandre blir syke i det samme utbruddet, kan det kalles epidemi. Hvis det er utbrudd av den samme sykdommen mange steder i verden, kan det kalles pandemi.

En person kan også oppleve utbrudd av et sykdomstegn. For eksempel kan man få et utbrudd av eksem på huden.

Vulkan

Lava spruter ut av en vulkan
Når vulkaner spruter lava, kalles det utbrudd eller vulkanutbrudd.
Bildet viser vulkanen Eyjafjallajökull på Island da den hadde utbrudd i 2010.
Fotografi
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Utbrudd brukes om det at vulkaner spruter ut lava, røyk og aske. Det brukes også om at en geysir spruter ut vann og damp.

Språk

Når noen plutselig sier, roper eller synger noe, heter det utbrudd. Man kan si at noen kommer med et gledesutbrudd, eller at noen bryter ut i latter.

Om mennesker

Utbrudd kan brukes om at noen bryter seg ut av for eksempel et fengsel, eller at noen melder seg ut av en gruppe.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Erlend Hem
Professor, Universitetet i Oslo