Foto
Jake Jarman fra Stobritannia i øvelsen bøylehest i en konkurranse i Belgia i 2023. Det er bare menn som konkurrerer i bøylehest.
Turn-øvelsen bøylehest
Av /NTB.

Ordet turn brukes om flere idretter og aktiviteter. Turn for kvinner og turn for menn er de mest kjente av disse idrettene. En som driver med turn kalles turner.

Turnere konkurrerer i flere forskjellige apparater og øvelser. Turnerne gjør ofte saltoer og andre akrobatiske øvelser når de trener og konkurrerer.

Rytmisk gymnastikk, trampoline og parkour er andre idretter som ofte regnes som turn.

Turnhall

Foto av turner i et hopp høyt over gulvet.

Sarah Voss fra Tyskland i kvalifiseringen til en konkurranse i Belgia i 2023. Øvelsen kalles frittstående, og gjøres på gulvet. Både kvinner og menn konkurrerer i frittstående.

Frittstående
Av /NTB.

En turnhall er ofte ett stort rom med utstyr for forskjellige for turnaktiviteter. Hallen inneholder:

 • Et gulvområde med et spesielt gulv som har fjæring og er ganske mykt. Det gjør at turnerne lander ganske mykt etter at de har gjort et hopp eller tatt en salto.
 • Forskjellige apparater i forskjellige områder, veldig ofte bom, skranke, ringer og hopp. Ofte kan apparatene justeres, for eksempel kan man stille på høyden.
 • Turnutstyr som gjør at turnerne kan trene på forskjellige øvelser uten å skade seg. Det kan være turnmatter, puteklosser, trampoliner og skumgraver.

Konkurranser

Foto
Lag fra Canada i en konkurranse for lag fra det amerikanske kontinentet i Chile i 2023. De konkurrerer med bånd og ball, som er en øvelse i rytmisk gymnastikk.
Lag-konkurranse med bånd og baller i rytmisk gymnastikk
Av /NTB.

Kvinner og menn konkurrerer i litt forskjellige øvelser i turn. Kvinner konkurrerer i:

 • frittstående
 • hopp
 • skranke
 • bom

Menn konkurrerer i:

 • frittstående
 • hopp
 • bøylehest
 • skranke
 • svingstang
 • ringer

Både menn og kvinner konkurrerer i mangekamp og i hvert enkelt apparat. I mangekamp vinner den turneren som er som er best i alle apparatene sammenlagt.

Regler

I konkurranser får turnerne poeng etter hvor vanskelig de utfører det enkelte apparatet. I tillegg teller blant annet innhold, stil og hvordan de har satt sammen øvelsen.

Flere dommere gir poeng fra 0 til 10 poeng. 10 poeng er høyeste karakter, som er veldig vanskelig å få. Laveste og høyeste dommerkarakter strykes. Til slutt teller gjennomsnittet fra alle dommerne. Den utøveren som har flest poeng, vinner konkurransen.

Det finnes også konkurranser for lag. Da gjør utøverne øvelsene én og én, og så legger man sammen gjennomsnittet til hver utøver. Laget med flest poeng vinner.

Historie

Moderne turn ble oppfunnet i Tyskland på 1800-tallet. Fremdeles brukes flere av apparatene turnerne brukte den gangen.

Turn for menn har vært med i OL siden 1896, turn for kvinner ble med i 1928.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund ble grunnlagt i 1890. Organisasjonen har i dag rundt 100 000 medlemmer i 420 klubber.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jørn Sundby