Tresnitt, mellom 1928 og 1934

Tresnitt som viser en same som fanger en rein med lasso. Bildet heter «Suohpan», som er det nordsamiske ordet for lasso.

Tresnitt, mellom 1928 og 1934
Av /Nasjonalmuseet.

Trykk er teknikker for å lage bilder. Man bruker forskjellige teknikker, materialer og maling eller blekk for å trykke et motiv på for eksempel papir eller stoff.

Når man lager trykk, kan man ofte bruke det samme motivet mange ganger til å lage flere like bilder.

Kunstverk laget med trykk kalles også grafikk eller grafiske trykk.

Metoder

Illustrasjon av tre trykketeknikker

Tegning som viser hvordan man lager forskjellige typer trykk. Fra venstre mot høyre: tresnitt og linoleumsnitt, kobberstikk og litografi.

Av /Store norske leksikon.

Når man vil lage et trykk kan man for eksempel skjære ut motivet i en treplate. Så tar man maling, eller blekk på de delene av platen som fortsatt er flate. Så trykker man den siden av platen som har utskjæringer og maling mot et papir. Det som er skåret bort i platen vil stå igjen som hvite streker, eller flater, i papiret. Dette kalles høytrykk, og brukes for eksempel i tresnitt.

Man kan også lage motivet med riper eller riss i trykkplaten. Malingen eller blekket samler seg i ripene i platen. Så tørker man av de glatte delene av platen før man trykker den mot et papir. Blekket i ripene blir overført til papiret, mens de glatte delene av platen blir hvite felter på papiret. Dette kalles dyptrykk. Det brukes for eksempel i kobberstikk, hvor motivet er risset inn i en plate av kobber.

Litografi er en teknikk der man tegner med ett fett kritt, eller en feit tusj, på kalkstein. Så gjør man steinen våt, og legger på farge. Fargen sitter bare fast på den feite tegningen. Når man trykker platen mot et papir blir avtrykket en speilvendt versjon av tegningen på steinen.

Silketrykk er en annen teknikk, hvor motivet ikke blir speilvendt. Da bruker man et tøystykke av silke som man fester i en ramme. Så tegner man motivet på silken med lakk. Fargen presses så gjennom silkestoffet, og ned på for eksempel et stykke papir eller en t-skjorte.

Typer

Forskjellige typer høytrykk:

  • Tresnitt – motivet er skåret i en treplate
  • Linoleumstrykk – motivet er skåret i linoleum
  • Potettrykk – motivet er skåret i en potet, en vanlig aktivitet i mange barnehager

Litografi og silketrykk er eksempler på det som kalles plantrykk.

Kunstnere

En kunstner som er kjent for å lage bilder med teknikken tresnitt, er samisk-norske John Savio.

Edvard Munch laget flere litografier, blant annet Madonna fra mellom 1895 og 1902.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Tore Kirkholt
Førsteamanuensis i kunsthistorie, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet