Tresnitt, mellom 1928 og 1934

Tresnitt av en same som fanger en rein med lasso. Dette bildet heter «Suohpan», som er det nordsamiske ordet for lasso.

Tresnitt, mellom 1928 og 1934
Av /Nasjonalmuseet.

Tresnitt er en teknikk for å lage bilder. Man bruker en treplate til å skjære ut et motiv i en treplate. Etter at man har skåret ut motivet, tar man maling eller blekk på de delene av platen som fortsatt er flate. Så trykker man den siden av platen som har utskjæringer og maling mot et papir. Det som er skåret bort i treplaten vil stå igjen som hvite streker eller flater i papiret.

Med tresnitt kan man bruke den samme platen til å lage flere like bilder.

En kunstner som er kjent for å lage bilder med teknikken tresnitt, er samisk-norske John Savio.

Tresnitt kalles også trykk fordi man lager dem ved å trykke platen mot papiret.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Tore Kirkholt
Førsteamanuensis i kunsthistorie, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet