Illustrasjon av setning
Tegningen viser en enkel setning, Rita leser avisen. Rita er subjekt, leser er verb, avisen er objekt. Selv om det kun sto «Rita leser», ville det vært en setning. Det er fordi man kun trenger subjekt og verb på norsk for at det skal være en fullstendig setning.
Illustrasjon av setning

En setning er en rekke med ord. En setning på norsk har minst et subjekt og et verb. Setningen kan i tillegg ha andre deler, eller ledd, som objekt, adverb og predikativ. Det kalles setningsledd.

Det finnes et unntak. I setninger med verb i imperativ mangler ofte subjektet, som i «Kom!» Dette regnes likevel som en setning.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo