Retorikk er kunsten å snakke eller formulere seg. Når man bruker retorikk, ønsker man å få noen til å tro på det man sier. Man vil overbevise eller overtale noen.

Virkemidler

Et virkemiddel er noe man gjør for å få noe bestemt til å skje. Når man skriver en tale, bruker man ofte retoriske virkemidler. Retoriske virkemidler er hvordan man velger å snakke og hvilke ord man bruker for å få de som hører på til å oppfatte noe bestemt. Man kan bruke retoriske virkemidler for å få den man snakker med til å stole på seg, for å gjøre det man sier tydelig og forståelig, eller for å få den man snakker med til å føle noe. For eksempel kan man bruke historier og eksempler som det er lett å kjenne seg igjen i.

Retorikk handler også om hvordan man bygger opp en god tale. Man kan sammenlikne det med hvordan en god historie skal bygges opp: Den skal ha et «hode», en «kropp» og en «hale». Det vil si at den skal ha en begynnelse, en del i midten og en avslutning – eller, litt forenklet: Først skal man fortelle hva man skal si, så skal man si det i detalj, og til slutt skal man fortelle hva man har sagt.

Retorikk i bruk

Retorikk brukes ikke bare i muntlige taler. Det kan brukes i all kommunikasjon, for eksempel i tekster, i filmer og i kunst. I reklame blir det ofte brukt retorikk for å overbevise kunder om å kjøpe noe.

Historie

Retorikken oppsto som en kunst i antikken for omtrent 2500 år siden. Da brukte man blant annet retorikk i politiske taler.

I dag er også retorikk viktig i politikk og for dem som ønsker å si noe om samfunnet. Mange bruker retoriske virkemidler når de skal skrive et leserinnlegg i avisen, for eksempel.

Retorikken er en egen vitenskap, og man kan studere retorikk på universiteter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo