En haug med jord. I jorda er det biter av strå og klumper av ulike materialer.

Organisk materiale er næring for mikroorganismer. Mikroorganismer er levende vesener som så små at de kun kan ses i mikroskop. Mikroogranismer bryter ned organisk materiale og gjør det om til næring for nye, levende organismer.

Foto av organisk materiale
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Organisk materiale er rester av døde planter og dyr. Alt organisk materiale inneholder karbon.

Organisk materiale finnes både på land, i havet og på havbunnen. Både torv, olje og trekull er organiske materialer.

Nesten all jord inneholder noe organisk materiale. Hvis det er mye organisk materiale i jorda, blir den bedre til å holde på vann og næring. Det blir også bedre å vokse i for planter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Opeland Røthe
Førsteamanuensis i kvartærgeologi, Høgskulen på Vestlandet