Nasal er en type språklyd som kommer når luften strømmer ut gjennom nesa. På norsk er det for eksempel når man sier m, n og ng.

Når man sier en nasal konsonant, slipper det som regel bare luft ut gjennom nesa.

En nasal vokal slipper ut luft gjennom både munnen og nesa. I noen språk endrer ordene mening dersom de uttales nasalt. De franske ordene beau (vakker) og bon (god) uttales nesten likt. Den eneste forskjellen man kan høre når noen sier ordene, er at bon har en nasal vokal.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo