Motiv er grunnen til at en person gjør noe. Hvis en person slår en annen på grunn av sjalusi, er sjalusi motivet for å slå. Hvis noen stjeler mat for å ha noe å spise, kan fattigdom være motivet for å stjele.

Ordet motiv brukes ofte i forbindelse med kriminalitet og lovbrudd. Da brukes motiv om grunnen til en straffbar handling. I en etterforskning vil politiet derfor alltid spørre om motivet for det som er gjort.

Motivet for en straffbar handling kan påvirke hvilken straff noen får. En som bryter seg inn i et hus som brenner for å redde noen, vil ikke bli straffet for innbruddet. En som gjør innbrudd med motiv å stjele penger, kan få bot eller fengsle i inntil 6 år.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen