fugl med gult nebb, hvitt hode, grå overkropp og lyserosa bein.
Svartbak er den største av måkefuglene som hekker i Norge. Den lever som oftest nær saltvann og spiser fisk fra havet.
Foto av svartbak
Lisens: CC BY SA 3.0

Måker er en type fugler som det finnes ti arter av i Norge. Tre av dem finnes bare på Svalbard.

Artene er:

  • gråmåke
  • fiskemåke
  • krykkje
  • sildemåke
  • hettemåke
  • dvergmåke
  • svartbak
  • polarmåke (Svalbard)
  • ismåke (Svalbard)
  • sabinemåke (Svalbard)

Måker holder som oftest til ved kysten. De aller fleste er trekkfugler og hekker sammen i store grupper kalt kolonier. Måker spiser mange ulike ting, men de som lever nær sjøen, spiser for det meste fisk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Morten Helberg
Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold