Fotografi av Sandra Borch og Geir Pollestad på Slottet
Politikeren Sandra Borch er 142 centimeter høy og regnes som kortvokst. På bildet er hun på vei til middag for politikere på Slottet. Hun går sammen med politikeren Geir Pollen.
Fotografi av Sandra Borch og Geir Pollestad på Slottet
Av /NTB.
Kortvokst person som står på en kasse for å nå opp til talestolen.

Hverdagen til en kortvokst person kan bli enklere med tilrettelegging. Et eksempel er en krakk å stå på når man skal holde tale ved en høy talerstol. Bildet viser Sandra Borch som holder tale.

Foto
Av /NTB.

Personer som er kortvokste er lavere enn folk flest.

I Norge regnes voksne kvinner som kortvokste hvis de er lavere enn 155 centimeter. Menn er kortvokste hvis de er lavere enn 166 centimeter.

De fleste kortvokste er helt friske. Å være kortvokst er ikke en sykdom, selv om noen sykdommer kan gjøre at man blir kortvokst. Rundt 3 av 100 personer i Norge regnes som kortvokste.

Å være veldig kortvokst kalles nanisme. Voksne menn som er lavere enn 145 centimeter og kvinner som er lavere enn 135 centimeter har nanisme.

Årsaker

Det er ulike årsaker til at folk blir kortvokste:

 • De vokser sent og kommer sent i puberteten. Puberteten er når kroppen går fra å være barn til å bli voksen.
 • De har en sjelden beinsykdom. Det finnes mange ulike typer sjeldne beinsykdommer.
 • De har for lite veksthormon i kroppen. Veksthormon gjør at man vokser i høyden.
 • Noen hadde lav vekt da de ble født.
 • De fikk noen bestemte sykdommer da de lå i magen til moren.
 • De har et syndrom som gjør at man vokser for lite, som for eksempel Noonans syndrom.

I noen tilfeller kan man behandle årsaken ved å gi personen veksthormoner mens hen er barn eller ungdom. Da kan personen få normal høyde.

Utfordringer

Samfunnet er for det meste tilpasset normalt høye personer. Derfor kan mange kortvokste oppleve utfordringer i hverdagen:

 • I butikker er ofte varene plassert i høye hyller. Det gjør det vanskelig for lave personer å nå opp til varene de trenger.
 • Det kan være vanskelig å nå opp til lysbrytere og dørhåndtak.
 • Det kan være vanskelig å finne klær som passer.
 • Mange kortvokste har små hender og korte fingre. Derfor kan de streve med å få skikkelig grep når de skal holde seg fast, bruke ulike typer utstyr eller bære ting.
 • Kortere bein gjør det tyngre å gå i trapper. Det tar også lengre tid å gå fra ett sted til et annet, fordi man tar kortere skritt.

Tilrettelegging

Ulike hjelpemidler kan gjøre hverdagen til kortvokste lettere. Eksempler på hjelpemidler og tilpasning er:

 • Rullestol eller sparkesykkel
 • Krakk eller stige
 • Stoler som er tilpasset kroppen slik at man kan sitte godt
 • Automatisk døråpner
 • Bord og pulter der man kan justere ned høyden

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jeanette Koht
Cand. med., ph.d, Oslo universitetssykehus