Fire advarselsskilt. De er hvite med røde rammer som står med spissen opp. Øverst fra venstre: 1. skilt Akutt giftige, 2. skilt: Kronisk helsefare, 3. skilt Eksplosjonsfarlige, 4. skilt: Miljøfare.
Farlige kjemikalier blir merket med spesielle merker som sier hva de er farlige for.
Foto av faremerking.

Kjemikalier er et vanlig ord for stoffer som brukes i laboratorier eller i industri. Kjemikalier er det samme som kjemiske stoffer, altså grunnstoffer eller kjemiske forbindelser.

Noen av stoffene som brukes på laboratorier finnes i naturen og er helt naturlige. Det er for eksempel salt og vann.

Noen kjemikalier er laget på laboratorium og da sier man at de er kunstige. Det er for eksempel maling og såpe.

Farlige kjemikalier

Noen kjemikalier kan være farlige. Det er stoffer eller blandinger som kan være farlige for helse eller miljø. Det er også stoffer som kan føre til brann eller eksplosjon. Et stoff kan også være være farlig på grunn av trykk, temperatur eller fysisk tilstand. Det vil si om det er en gass, en væske eller et fast stoff.

Alle farlige kjemikalier må merkes nøye. De som skal bruke dem, må få opplæring i hvordan de kan bruke dem på en trygg måte. Ikke alle kjemikalier er farlige.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet