En kvinnelig dirigent i forgrunnen. Fem fiolinister sitter bak og på siden og spiller.
Mange dirigenter bruker en taktstokk når de dirigerer. Det gjør det lettere for musikerne å se alle bevegelsene til dirigenten. På bildet er den amerikanske dirigenten Marin Alsop.
Foto av dirigent Marin Alsop.
Av /Getty Images.

En dirigent leder et orkester eller et kor. Dirigenten bestemmer hvordan orkesteret eller koret skal spille eller synge musikken. Det er også dirigenten som øver inn musikken sammen med orkesteret eller koret.

Dirigenten leder orkesteret eller koret når det er konsert. Det gjør hen ved å bevege hendene. Det vanligste er at dirigenten står på en liten boks foran på scenen. Det er for at alle musikerne og sangerne skal kunne se dirigenten godt. Boksen kalles podium.

Dirigenten har vanligvis med seg en bok med alle notene som skal spilles. Det kalles partitur. Dirigenten har partituret på et stativ foran seg og følger med i det mens hen dirigerer.

I mindre orkestre kan en av musikerne være lederen. Da sitter hen ved plassen sin ved pianoet, trommesettet eller et annet instrument og leder orkestret derfra.

Hvordan man dirigerer

Med høyre hånd viser dirigenten rytmen til musikken. Høyre hånd brukes også til å vise hvor fort eller sakte musikken skal spilles, og hvor sterkt eller svakt det skal være.

Dirigenten viser følelsene i musikken med venstre hånd, øynene og kroppen. Da viser dirigenten om musikken for eksempel skal være trist, glad, sint, skummel eller morsom.

Noen dirigenter bruker en tynn pinne når de skal dirigere. Den heter taktstokk. Taktstokken kan være laget av tre eller av et plastlignende materiale. Da er det lettere for de som spiller å se bevegelsene til dirigenten.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Even Ruud
Professor emeritus, Universitetet i Oslo