Antonym er eit ord som tyder det motsette av eit anna ord.

For eksempel:

  • sterk og svak
  • stygg og pen
  • snill og slem
  • fort og sakte

Synonymet kan vere anten substantiv, verb, adverb eller adjektiv.

Det motsette av antonym er synonym.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo