bjørn som ligger på gress og hviler

Bjørner er blant de dyrene som sover vintersøvn.

Av /※.

Vintersøvn er en veldig dyp søvn som noen dyr sover om vinteren. Det gjør de for å spare energi og overleve i deler av året der det er vanskelig for dem å leve normalt. Det er bare store pattedyr som kan gå i vintersøvn, som bjørn og isbjørn. Bjørnen sover i en periode der den ikke finner nok mat.

Noen dyr går i dvale. Da virker de nærmest døde. De senker temperaturen i kroppen, puster sjelden og har lav puls. Vintersøvnen er en «lett» dvale som dyret raskt kan gå ut av. Da endrer ikke kroppen like mye på puls og temperatur.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo