Faktaboks

tidevann

flo og fjære

Illustrasjon
Månen drar i Jorda og får vannet på Jordas overflate til å flytte på seg slik at det blir høyvann og lavvann.
Illustrasjon
Av .
Fotografi
Bildene viser hvor stor forskjellen kan være på høyvann, som er vist til venstre, og lavvann, som er vist til høyre. Bildet er fra Bay of Fundy, langt nord i Canada. Her kan forskjellen på høyvann og lavvann være på 20 meter.
Fotografi
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Tidevann er at høyden på havvannet går opp og ned i løpet av døgnet på en bestemt måte. Tidevann skyldes at tyngdekraftenMånen og Sola drar på Jorda og på vannet.

Når vannet er lavest, kalles det lavvann eller fjære. Når vannet er høyest, kalles det høyvann eller flo. Tidevann kalles derfor også flo og fjære.

Tidevann og tyngdekraft

Månen og Sola drar i Jorda med tyngdekraft. Siden Månen er mye nærmere Jorda enn Sola, virker tyngdekraften fra Månen sterkere på vannet på Jorda enn tyngdekraften fra Sola.

Vannet på den siden av Jorda som er vendt mot Månen, strømmer mot det punktet som peker mest mot Månen. Her blir det høyvann. På motsatt side av Jorda er kreftene som drar, svakere enn ellers. Vannet på den siden av Jorda dras mot det svakeste punktet. Her blir det også høyvann.

Forskjeller i høyvann og lavvann

De fleste steder på Jorda opplever to høyvann og to lavvann i døgnet. Det tar rundt 12 timer fra et høyvann til neste høyvann. Siden Jorda roterer, endrer det seg hele tiden hvilke steder på Jorda som peker mot Månen og som derfor har høyvann.

På Østlandet og Sørlandet i Norge er ikke forskjellen mellom lavvann og høyvann så stor. Den kan for eksempel være 35 centimeter. I Nord-Norge kan forskjellen på lavvann og høyvann bli nesten 3 meter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jostein Mamen
Meteorologisk institutt