Tabuord er ord som kan være fornærmende eller støtende i visse sosiale sammenhenger. Disse ordene er gjerne knyttet til temaer som religion, seksualitet, rase eller kjønn.

Alle språk har ord som er tabu, men det er forskjellig fra de ulike språkene. Det kan også være forskjellig hva som er tabuord i ulike samfunn, mellom ulike generasjoner og kulturer.

Tabuord blir ofte brukt for å uttrykke sterke følelser, som for eksempel sinne. Da blir tabuordene brukt i banning.

Tabuord har blitt skrevet ned i mange tusen år. Det er for eksempel funnet tabuord skrevet med runer helt fra vikingtiden.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo