Et språklig bilde er når man pynter på språket for å gjøre det mer levende og beskrivende. Man kan også bruke det for å få fram et poeng mer tydelig.

Det finnes mange forskjellige typer språklige bilder, som for eksempel metaforer og besjeling. Besjeling er når noe som er ikke-menneskelig blir beskrevet med menneskelige egenskaper. For eksempel når man sier at «datamaskinen streiker».

Et norsk eksempel på språklig bilde er «elevene satt som tente lys». Det betyr ikke at noen har satt fyr på dem, men at de sitter klare og spente og venter på noe. Et annet eksempel er «gladlaks». Det er en person som er i godt humør og ikke en laks.

Språklige bilder blir brukt mye i lyrikk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo