Foto av to voksne og to barn på et kjøkken

En familie kan for eksempel være foreldre som er samboere og har barn sammen.

Familie på kjøkkenet
Av /Shutterstock.

Samboer er kjærester som bor sammen uten å være gift. Mange er samboere en stund før de gifter seg. Noen vil heller være samboere enn å gifte seg. I Norge er omtrent ett av fire voksne par samboere.

Folk som er samboere trenger ikke å forsørge hverandre. Det vil si man ikke må betale noe for den andre, hvis man ikke vil. Hvis man er gift gjelder andre regler som gjør at man av og til må betale for det den man er gift med trenger.

Hvis samboere har barn sammen, har begge ansvar for å betale for det barnet trenger. Dette kalles felles forsørgeransvar. Også personer som har barn sammen men ikke bor sammen, har felles forsørgeransvar.

Barn

Hvis en mann og en kvinne som er gift får barn, blir mannen automatisk far til barnet. Det skjer fordi han er gift med den som føder barnet. Slik er det ikke når man er samboer. Da må faren eller den moren som ikke har født barnet, registrere at de er far eller medmor mens moren er gravid eller etter at barnet er født.

Eiendeler

Hver person eier sine egne ting i et samboerskap. Hvis man slutter å være samboere, beholder hver person sine ting. Mange har også kjøpt ting sammen. Dette kalles sameie. Ting som samboere kjøper sammen mens de bor sammen er ofte sameie. Dette gjelder også hvis man ikke kan bevise hvem som har betalt hva.

Man kan lage egne avtaler om hva som skal skje med det man eier hvis man slutter å være kjærester. Det kalles en samboeravtale.

Arv

Samboere som ikke har barn sammen, får ikke automatisk arv hvis en av dem dør. Hvis man har barn sammen har man automatisk rett til noe arv. Folk som er gift arver hverandre uansett om de har barn eller ikke.

Samboere kan avtale rett til mer arv ved å bruke et testament. Et testament er et ark der man skriver opp hvem som skal få de tingene man eier hvis man selv dør. Hvis testamentet skal være gyldig, må man passe på at det er laget på den måten loven bestemmer. Det kan man få hjelp til av for eksempel en advokat.

Det er som regel bedre å gifte seg framfor å skrive samboeravtaler og testamenter der samboeren arver. Hvis man gifter seg, finnes det flere regler som beskytter den ektefellen som lever lengst.

Bolig

Den samboeren som eier stedet man bor, beholder det hvis man ikke er sammen lenger. Hvis man eier et hus eller leilighet sammen må man finne ut om man skal selge og dele pengene, eller om den ene samboeren skal kjøpe den andres del.

Skatt

Samboere og gifte har litt forskjellige regler for betaling av skatt.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Katrine Kjærheim Fredwall
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo