Overnaturlig betyr at noe ikke finnes i virkeligheten. Når det ikke finnes bevis for at noe finnes, kaller man det overnaturlig.

Magi og trolldom handler om overnaturlige ting. Nisser, alver, huldra og fabeldyr er noen eksempler på overnaturlige figurer. Mye av overtro og folketro har startet med noe overnaturlig.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Margrethe Løøv
Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NLA Høgskolen