Manusside fra skuespillet Byggmester Solness.
Manus til skuespillet Byggmester Solness av Henrik Ibsen. Henrik Ibsen beskriver her hvordan rommet der skkuespillerne spiller skal se ut. Både hvilke møbler og ting som er i rommet og hvor dører og vinduer er, blir beskrevet.
Manusside fra skuespillet Byggmester Solness.
Av .

Manus er det man kaller en tekst før den for eksempel blir framført på en scene eller blir til en film eller en bok.

I et manus til et teaterstykke eller en film står både hva som skal skje, hvor det skal skje og hva skuespillerne skal si.

Før en bok blir trykket, kaller man teksten et manus.

Når man skal holde et foredrag eller en tale, lager man et manus hvor det står hva man skal si.

Ordet manus er en forkortelse for manuskript. Før i tiden ble ordet manuskript brukt om gamle bøker som var skrevet for hånd.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Fred Huvenes