Lufttrykk er tyngden av lufta over et sted på Jorda.

Lufttrykket er ikke likt overalt på Jorda. Der hvor lufta stiger til værs, blir det lavt lufttrykk. Der hvor lufta synker ned, blir det høyt lufttrykk.

Et område med lavtrykk får gjerne vind og nedbør, mens et område med høytrykk ofte har pent og rolig vær.

Lufttrykk er viktig i værvarsling. Det er fordi fordelingen av høytrykk og lavtrykk forteller om atmosfærens bevegelser og hvordan vinden blåser.

Lufttrykket måles med et barometer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jostein Mamen
Meteorologisk institutt