15 bind av Store norske leksikon i en bokhylle.

Før var leksikon store verk med mange bøker. Store norske leksikon hadde til dømes 16 bøker før det blei eit reint nettleksikon, snl.no.

Foto av leksikon.
Av /NTB.

Leksikon er ei samling med tekstar som forklarer ulike tema. Kvar tekst handlar om eitt tema.

Eit viktig kjenneteikn på eit leksikon er at det har mange forfattarar som skriv om det dei kan.

Nokre leksikon handlar om alt mogleg, til dømes Vesle norske leksikon, Store norske leksikon og Wikipedia.

Andre leksikon handlar berre om nokon bestemde ting, til dømes leksikon om krydder og leksikon om kunstnarar.

Leksikon på nett

Nettsiden til Store norske leksikon.

Dei fleste leksikon er på nett og dei blir oppdaterte heile tida, slik at det som står er rett. Frå 2007 er Store norske leksikon berre på nett.

Foto av Nettleksikon.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Dei fleste leksikon er på nett og dei blir oppdaterte heile tida, slik at det som står er rett.

Før var leksikon store verk med mange bøker. Store norske leksikon hadde til dømes 16 bøker før det blei eit reint nettleksikon, snl.no.

Vesle norske leksikon har aldri vore gitt ut som bok, men blir skrive rett på nettet.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Fred Huvenes