Kvadratroten av et tall er det tallet som ganget med seg selv, er lik tallet man startet med. For eksempel er kvadratroten av 25 lik 5 fordi 5 × 5 = 25. Symbolet for kvadratrot er √.

Kvadratroten av 25 skrives slik: \(\sqrt{25} \). Kvadratroten er det tallet som blir 25 når man opphøyer det i andre potens. \(5^2 = 5\cdot 5 =25\)

Flere eksempler

Kvadratroten til 4 er 2 fordi 2 × 2 = 4.

Kvadratroten av 9 er 3 fordi 3 × 3 = 9.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet