En kjemisk forbindelse er et stoff som består av to eller flere grunnstoffer. Atomene er bundet sammen til molekyler med kjemiske bindinger.

Eksempel: Vann er et stoff som består av vannmolekyler. Hvert vannmolekyl er satt sammen av to hydrogenatomer og ett oksygenatom.

En kjemisk forbindelse kan være helt annerledes enn de grunnstoffene den er satt sammen av. For eksempel er både hydrogen og oksygen gasser, mens vann er en væske.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet