Foto
Ekorn er et av dyrene som hamstrer mat. De samler og lagrer for eksempel nøtter som de kan spise om vinteren.
Ekorn i snøen
Av /Shutterstock.

Å hamstre er å samle opp et lager med mat eller andre ting som man skal bruke senere.

Det er særlig dyr som hamstrer. Det betyr at de samler inn mat som de lagrer og spiser senere. For eksempel hamstrer ekorn og noen fuglearter mat for vinteren. Slik får de et lager med mat de kan spise når det er vanskelig å finne mat i naturen. Ordet kommer av at dyret hamster også hamstrer mat når de lever ute i naturen.

Om mennesker

Når mennesker hamstrer, kjøper de et lager av mat eller andre nødvendige ting, som dopapir eller fyrstikker. Det gjør de gjerne for å sikre seg at de har mat og varme hvis det skulle bli krise. Man kan for eksempel hamstre mat på boks i tilfelle det blir atomkrig eller ved i tilfelle strømmen skulle gå i en lang periode. Denne typen hamstring kalles også beredskap.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo