Hus med mange leiligheter

Mange hus med flere leiligheter er organisert som borettslag eller sameier. Da tar alle som eier leiligheter ansvar for å betale de felles utgiftene. Hvis de for eksempel må skifte taket, må alle betale for det. Da kan de ta opp et lån sammen, det heter fellesgjeld.

Foto fra Bjølsen i Oslo
Av /NTB.

Fellesgjeld er en type lån på bolig som flere personer har ansvar for å betale sammen. Når man kjøper en bolig, kan den allerede ha gjeld som ble lånt til for eksempel oppussing. Det kan for eksempel gjelde leiligheter i borettslag eller sameie.

Borettslag

Et borettslag er et selskap der hver eier har hver sin andel i selskapet. Når man kjøper leilighet i et borettslag, kjøper man egentlig en andel. Andelen gir kjøperen rett til å bo i en bestemt leilighet og til å bruke områder som alle deler på, for eksempel vaskerom eller bakgård. Områdene som alle deler på kalles fellesarealer. Et borettslag består gjerne av flere boliger som er bygget samtidig og som har felles utgifter.

Borettslaget har kanskje tatt opp lån for å skifte vinduer eller tak, eller for å pusse opp fellesarealene. Dette heter fellesgjeld. Alle som eier en andel er ansvarlige for sin del av denne fellesgjelden. Hvis en av eierne i borettslaget ikke betaler sin del av fellesgjelden, må de andre eierne betale for dem.

Fellesgjelden kommer i tillegg til det man låner selv i banken for å kjøpe boligen. Noen boliger er bygget med høy fellesgjeld. Da kan prisen på selve boligen se lav ut hvis man ikke regner med fellesgjelden. Når man skal finne ut hvor mye gjeld man har på en leilighet, må man derfor legge sammen det man selv har i boliglån og det man skal betale av fellesgjelden.

Fellesutgifter

I borettslag er det vanlig at alle eierne betaler fellesutgifter hver måned. Man betaler som regel ned på fellesgjelden som en del av disse fellesutgiftene. Hvis fellesgjelden er stor og renta er høy, vil blir utgiftene til borettslaget være høye. Da blir også fellesutgiftene tilsvarende høye. Borettslaget har også andre utgifter enn fellesgjelden, som dekkes av fellesutgiftene.

De fleste som eier bolig må betale kommunen for blant annet vann, kloakk og at de henter søppel. Dette kalles kommunale avgifter. Ofte betaler borettslaget regningen fra kommunen, og så krever borettslaget inn pengene fra fra de som eier leiligheten etterpå. I tillegg kan fellesutgifter dekke strøm til fellesarealer, forsikringer, internett og en del vedlikehold.

Når man vil kjøpe en leilighet i et borettslag, står det hvor mye man må betale i fellesgjeld og felleskostnader i annonsen. Slik kan man regne ut hvor mye det vil koste å kjøpe og eie leiligheten.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Katrine Nyhus
Professor i markedsføring, Universitetet i Agder