Cis-personer er personer som føler seg som det kjønnet som ble registrert da de ble født. De aller fleste er cis-personer.

Cis-gutter ble født med penis og opplever at de er gutter. Cis-jenter ble født med vulva og opplever at de er jenter.

Det motsatte av cis er trans. Transpersoner føler seg som et annet kjønn enn det som ble registrert da de ble født. Det finnes flere andre måter å forholde seg til kjønn på. Personer som verken regner seg som mann eller kvinne, kan kalle seg ikke-binære.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Reidar Schei Jessen
Forsker, Universitetet i Oslo