Faktaboks

bruttonasjonalprodukt

BNP

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål på hvor rike land er. Velferdsstater har som regel høy BNP.

BNP måles gjennom å se på alle varene og tjenestene som er produsert i løpet av ett år, altså hvor mye landet har tjent på disse tingene samlet.

Når man sammenlikner BNP mellom to land er det nyttig å se på BNP per innbygger. Norge har høy BNP per innbygger siden vi har store inntekter fra olje og gass, men ikke er mer enn fem millioner innbyggere. I 2023 var BNP i Norge mer enn én million kroner per innbygger.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Henry Langseth
Universitetsbibliotekar og fagreferent, Universitetet i Bergen