EM er ei forkorting for europameisterskap.

Det blir arrangert EM i dei fleste idrettar. Da deltek dei beste laga og utøvarane fra landa i Europa. I lagidrettar er det landslaga som konkurrer mot kvarandre i EM. Dei fleste EM er for vaksne, men det blir òg arrangert EM for juniorar.

Konkurransane og reglane for et EM er forskjellig fra idrett til idrett. Det er til dømes stor forskjell på EM i segling og EM i handball.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Jørn Sundby