Watt er enheten man måler effekt med. Effekt er hvor mye energi som blir brukt i løpet av en bestemt tid. Elektrisk effekt sier noe om hvor raskt strøm lages eller brukes opp i en maskin.

Når det går strøm fra en stikkontakt og gjennom en ledning, og den til slutt blir brukt til å drive for eksempel datamaskinen, har strømmen avgitt en effekt.

For elektriske maskiner, kan man regne ut effekten som spenningen ganget med styrken av strømmen.

Hvis man bruker mye strøm, måler man det i kilowatt eller megawatt. Kilowatt er det samme som tusen watt, og megawatt er det samme som en million watt.

Hvis man bruker veldig lite strøm, kan man måle det i milliwatt eller mikrowatt. Milliwatt er en tusendels watt, og mikrowatt er en milliondels watt.

Enhet Verdi Forkortelse
kilowatt tusen watt kW
megawatt tusen kilowatt MW
gigawatt million kilowatt GW
milliwatt 0,001 watt mW
mikrowatt 0,001 milliwatt μW

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet