Trilogi er ei samling av tre verk. Det kan til dømes vere tre bøker, tre filmar eller tre musikkverk.

Eit døme på ein trilogi er Dødslekene av Suzanne Collins.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Fred Huvenes