En fotball som ligger stille på en fotballbane.
En fotball ligger stille så lenge det ikke er noen kraft som virker på den. Kraften kan for eksempel komme fra en fotballspiller som bruker foten til å sparke til den.
Foto av fotball.
Av .

I fysikk er treghet en egenskap som alle ting har. Det at en ting har treghet, betyr at den ikke vil endre seg. Man må bruke kraft for å få den til å endre seg.

Tregheten gjør at hvis en gjenstand beveger seg, vil den fortsette å bevege seg hvis ikke det er noen krefter som hindrer den i det. Hvis en gjenstand står stille, fortsetter den med det så lenge det ikke er en kraft som virker på den.

Newtons første lov handler om treghet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet