Illustrasjon

Figur som viser hvordan en symaskin virker.

Av /Store norske leksikon ※.

En symaskin er en maskin som brukes til å sy klær eller andre ting av stoff.

Symaskinen syr en søm med to eller flere tråder, som oftest én fra oversiden og én fra undersiden. Overtråden sitter i en nål på oversiden av maskinen. Nålen har et lite hull i spissen som tråden træs gjennom. Undertråden sitter i en spole inni maskinen. Nålen med overtråden lager en løkke på undersiden av stoffet når den presses ned. Undertråden blir så ført gjennom denne løkken. Dermed blir tråden festet til stoffet.

Moderne symaskiner kan stilles inn til å sy mange forskjellige typer søm. De kan også sy knapphull og brodering.

Symaskiner brukt i fabrikker kan som oftest bare sy én type søm. Derfor må det være flere typer symaskiner for å kunne sy forskjellig type sømmer.

Historie

Den første symaskinen som ble tatt i bruk, ble oppfunnet i 1829 av franske Barthélemy Thimonnier. De første symaskinene ble drevet av en håndsveiv eller en fotpedal.

På denne tiden var det vanlig å sy klær for hånd med nål og tråd. De som hadde som yrke å sy klær ble kalt skreddere. Mange skreddere var redde for å miste jobbene sine da symaskiner ble tatt i bruk i fabrikkene.

Amerikaneren Isaac Singer forbedret symaskinen og startet firmaet Singer Company. Firmaet var det første som klarte å lage en effektiv og praktisk symaskin. I 1910 kom den første symaskinen som var drevet av strøm.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Barbro Storlien