Foto
Præriene i USA er en type stepper. Bildet viser prærien i Nebraska.
/Shutterstock.

Steppe er et annet navn for gressletter. Dette er enorme, flate sletter som er dekket av gress.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Karianne Lilleøren
Førstelektor i naturgeografi, Universitetet i Oslo