En stamme er en gruppe mennesker, som bor i samme område og har felles kultur.

Stammen består oftest av flere familier som lever sammen. I stammen tror de at de har felles opprinnelse. Veldig ofte har de en tydelig leder som kalles høvding.

I vikingtiden levde menneskene i Skandinavia i stammesamfunn. I denne typen samfunn er slekt og familie viktigere enn kongen eller staten.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Stener Ekern
Professor emeritus, Universitetet i Oslo